Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

 • 1 Toepasselijkheid: Op de inschrijving en deelname aan de workshops/events die door Go Figure worden georganiseerd zijn uitsluitend de onderstaande voorwaarden van toepassing. Bijzondere of van de voorwaarden van Go Figure afwijkende bepalingen gelden uitsluitend indien deze door Go Figure uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

 • 2 Inschrijving:
  • Door inschrijving geeft de cursist aan de toepasselijkheid van onderstaande voorwaarden te aanvaarden.
  • Persoonsgegevens worden conform de wet persoonsregistraties elektronisch opgeslagen.
  • Inschrijven is online, via e-mail of telefoon mogelijk.
  • Indien er meer aanmeldingen binnenkomen dan er cursusplaatsen beschikbaar zijn zal de volgorde van binnenkomst worden aangehouden.

 

 • 3 Aansprakelijkheid en vrijwaring: Go Figure selecteert – indien nodig – gekwalificeerde instructeurs voor de workshops. Deelname aan de workshops geschiedt op eigen risico. Door inschrijving verklaart iedere cursist dat hij zich verantwoordelijk opstelt, voldoende is verzekerd en dat hij de organisator, de cursusleider en zijn assistenten alsmede de verhuurder vrijwaart tegen eventuele aansprakelijkheidsstelling.

 

 • 4 Betaling: Go Figure verstuurd de rekeningen voor hun events/activiteiten op tijd. De rekening geeft de datum aan waarop het cursusgeld moet worden voldaan. Bij aanmelding via de website is betaling via Ideal mogelijk en is de factuur tevens Ticket.

 

 • 5 Annulering:
  • Bij annuleringen tot 10 dagen voor cursusaanvang worden geen annuleringskosten in rekening gebracht.
  • Bij annuleringen minder dan 10 dagen rekenen wij 25% annuleringskosten.
  • Bij verhindering is het toegestaan om een vervangend persoon te laten deelnemen.

 

 • 6 Wijzigingen of afzegging van events:
  • Go Figure houdt zich het recht voor om in geval van ernstige gronden (bijv. overmacht, plotselinge ziekte van de instructeur) of onvoldoende inschrijving events af te zeggen of te verzetten. De cursisten worden hierover onverwijld op de hoogte gesteld.
  • In geval van afzegging wordt het betaalde cursusgeld gerestitueerd. Overige aanspraken m.b.t. een afzegging zijn uitgesloten.
 • 7 Auteursrechtelijke bepaling: De events en het cursusmateriaal bevatten auteursrechtelijk beschermde informatie. Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om het workshopmateriaal of delen daaruit digitaal te verwerken of openbaar te maken, te vertalen, na te drukken of op andere wijze te vermenigvuldigen.

 

 • 8 Slotbepaling: Mocht een van deze bepalingen nietig worden verklaard of mocht een op grond van deze bepaling afgesloten overeenkomst gebreken vertonen, dan laat dit alle overige bepalingen onverlet.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.