Oude administratie wegdoen

De wettelijke bewaartermijn van je (financiële) administratie is zeven jaar. Dat betekent dat je nu je administratie over 2011 en voorgaande jaren (grotendeels) kunt vernietigen.

De algemene wettelijke bewaartermijn van zeven jaar is korter dan de btw-herzieningstermijn voor onroerende zaken en rechten waaraan deze zijn onderworpen. Als (al dan niet vrijgestelde) btw-ondernemer blijf je daarom verplicht om deze gegevens − gedurende negen jaar volgend op het jaar waarin het goed in gebruik is genomen (= de herzieningstermijn), te bewaren.

En als je moeite hebt met opruimen; Marie Kondo is een fantastische hulp!