Wanbetalers!

Betalen je klanten (regelmatig) te laat? Je mag het te vorderen bedrag dan verhogen met de wettelijke rente. Daarvoor hoef je geen schriftelijke aanmaning te sturen; je hebt recht op die rente zodra de afgesproken betalingstermijn is verstreken. Heb je geen betalingstermijn opgenomen (in je algemene voorwaarden) dan geldt de wettelijke termijn van 30 dagen. De wettelijke rente is 8% voor transacties tussen ondernemers of met overheid, en 2% voor transacties met consumenten. Hoe bereken je de rente? Stel je klant betaald 11 dagen te laat en de hoofdsom is € 1000,00 dan bereken je de rente als volgt:

11/365 * 8% * € 1000 = € 2,41