Testament of Codicil?

Een codicil is een eenvoudig middel om aan te geven aan wie u bepaalde zaken wilt nalaten. Bijv. sieraden, boeken of schilderijtjes. Ook uw wensen t.a.v. uw uitvaart kunt u hierin vastleggen. Voor een codicil is geen notaris nodig. De enige eisen voor een codicil zijn dat het handgeschreven is en voorzien van een datum en handtekening.

Voor waardevolle zaken en onroerend goed is een testament nodig. Ook voor de benoeming van een Executeur is een testament nodig.