Register Executeur

Het kan verstandig zijn na te denken over de bestemming van uw erfenis. Zeker als uw situatie wat gecompliceerder is. Helaas leidt een afwikkeling van een nalatenschap nog wel eens tot conflicten tussen erfgenamen. Een RegisterExecuteur is onpartijdig en onafhankelijk en kan daardoor helpen deze conflicten te voorkomen.

Hoe zorgt u ervoor dat uw bezittingen bij de juiste personen terechtkomen? Wat zijn uw wensen t.a.v. de uitvaart of crematie?Alle erfgenamen moeten samen de nalatenschap afwikkelen. En zij moeten het er ook over eens worden. Is er een bevoegd executeur dan zal deze de nalatenschap afwikkelen. Registreer uw wensen bij leven zodat uw nabestaanden straks niet met vragen achterblijven. Door bij leven alles goed te registreren weet u zeker dat de afwikkeling recht doet aan alle betrokkenen. Zo kan uw Executeur het voor u regelen zoals u dat wenst.

Bij de afwikkeling van uw nalatenschap blijven alle erfgenamen op de hoogte van de gang van zaken doordat de RegisterExecuteur gebruik maakt van het persoonlijke digitale nalatenschapsdossier. Elke erfgenaam heeft op deze manier doorlopend inzage in de voortgang van de afwikkeling. U benoemt een Executeur in uw testament. U weet dan zeker dat uw nalatenschap op professionele wijze wordt afgewikkeld.