Sterk wisselende inkomsten?

Als je inkomsten in 3 opeenvolgende jaren sterk wisselden kan dat een aardige belastingteruggave opleveren.

Let wel: je moet je verzoek om middeling indienen binnen 3 jaar nadat de aanslagen van de drie jaren die je wilt middelen onherroepelijk vaststaan. En er geldt een drempel van € 545,00.

Laat een proefberekening maken of het zinvol is een middelingsverzoek in te dienen.