Sterk wisselende inkomsten?

Als je inkomsten in 3 opeenvolgende jaren sterk wisselden kan dat een aardige belastingteruggave opleveren.

Let wel: je moet je verzoek om middeling indienen binnen 3 jaar nadat de aanslagen van de drie jaren die je wilt middelen onherroepelijk vaststaan. En er geldt een drempel van € 545,00.

Een verzoek om middeling is heel eenvoudig in te dienen. Er hoeven nl. geen berekeningen meer te worden meegestuurd. Je kunt volstaan met het opgeven van de drie jaren die je wilt middelen.

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/verzoek-middeling-ib3032z2fol.pdf

Studieplannen? Aftrek scholingsuitgaven ook in 2020 nog mogelijk

Bent u van plan om binnen afzienbare tijd een studie of opleiding te volgen? Dan kunt u de kosten van een studie of opleiding ook in 2020 nog in aftrek brengen voor de heffing van inkomstenbelasting. Nog, want er is al aangekondigd dat deze aftrekmogelijkheid waarschijnlijk per 1 januari 2021 vervalt. 

Het kan om die reden voor u aantrekkelijk zijn om de kosten voor een studie of opleiding in 2019 en/of 2020 te maken. Zodoende profiteert u dan nog van de huidige fiscale aftrekmogelijkheid voor de heffing van inkomstenbelasting. Vervalt de aftrekmogelijkheid dan kunt u mogelijk gebruik maken van de vervangende regeling: het zogenoemde STAP-budget. 

Voorkom verlies hypotheekrenteaftrek, bewaar bewijs onderhoud en verbetering minimaal 30 jaar


De kosten voor verbetering en onderhoud van uw eigen woning zijn aftrekbaar mits u de verbetering en het onderhoud met schriftelijk bewijsmateriaal kunt aantonen. De Belastingdienst kan ook jaren na een verbouwing nog om dit bewijsmateriaal vragen om de aftrek van het huidige jaar te beoordelen. Ook als eerdere aangiften zijn gevolgd. Door een oordeel van de Hoge Raad lijkt de Belastingdienst zelfs terug te kunnen gaan tot het jaar 2001. 

Bewaar daarom het schriftelijk bewijsmateriaal met betrekking tot uw eigen woning goed. Dan kunt u in ieder geval eventuele vragen van de Belastingdienst in latere jaren beantwoorden. Stelde de Belastingdienst al eerder vragen en is de renteaftrek goedgekeurd? Bewaar deze correspondentie dan goed. U kunt dan op een later moment laten zien dat de Belastingdienst al eerder welbewust een standpunt over de renteaftrek innam en stellen dat u daar vertrouwen aan heeft ontleend dat de komende jaren de renteaftrek ook zou worden gevolgd. 

Gaat u in de toekomst nog verbouwen? Bewaar deze bonnen dan gedurende een periode van minimaal 30 jaar. Na 30 jaar zijn de financieringslasten voor de eigen woning niet meer aftrekbaar in box 1, maar heeft de Belastingdienst altijd nog een uitloop van 5 jaar (de wettelijke navorderingstermijn in binnenlandse situaties) om uw aangifte van het laatste jaar te corrigeren.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via een van de contactgegevens hiernaast – >.

Kleine-ondernemersregeling btw wijzigt

Behoudt u uw btw-extraatje?

Als u gebruikmaakt van de kleine-ondernemersregeling (KOR) hoeft u geen of minder btw af te dragen. Heeft u ook nog ontheffing administratieve verplichtingen? Dan hoeft u ook onder meer geen btw-aangifte te doen. Vanaf 2020 wijzigt de regeling. Dit kan betekenen dat dit btw-extraatje voor u verdwijnt.

De wetgever wil de btw-regels vereenvoudigen en aan EU-recht aanpassen. De regeling wordt daarom vanaf 2020 alleen afhankelijk van de hoogte van uw omzet (maximaal € 20.000) en niet meer van de per saldo verschuldigde btw. Bovendien moeten ondernemers zich vooraf melden voor toepassing van de nieuwe KOR, ook als zij nu al de KOR toepassen. Melden is niet nodig als u nu al ontheffing van de administratieve verplichtingen heeft. De nieuwe regeling biedt wel ongeveer dezelfde financiële en administratieve voordelen, zoals geen btw-afdracht, geen btw-aangiften en slechts beperkte administratieplicht. De regeling pakt echter niet altijd voordelig uit. Het is dan ook verstandig om na te gaan of u in aanmerking komt voor de regeling en of deze voordelig voor u is.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag.


Wanbetalers!

Betalen je klanten (regelmatig) te laat? Je mag het te vorderen bedrag dan verhogen met de wettelijke rente. Daarvoor hoef je geen schriftelijke aanmaning te sturen; je hebt recht op die rente zodra de afgesproken betalingstermijn is verstreken. Heb je geen betalingstermijn opgenomen (in je algemene voorwaarden) dan geldt de wettelijke termijn van 30 dagen. De wettelijke rente is 8% voor transacties tussen ondernemers of met overheid, en 2% voor transacties met consumenten. Hoe bereken je de rente? Stel je klant betaald 11 dagen te laat en de hoofdsom is € 1000,00 dan bereken je de rente als volgt:

11/365 * 8% * € 1000 = € 2,41

Oude administratie wegdoen

De wettelijke bewaartermijn van je (financiële) administratie is zeven jaar. Dat betekent dat je nu je administratie over 2011 en voorgaande jaren (grotendeels) kunt vernietigen.

De algemene wettelijke bewaartermijn van zeven jaar is korter dan de btw-herzieningstermijn voor onroerende zaken en rechten waaraan deze zijn onderworpen. Als (al dan niet vrijgestelde) btw-ondernemer blijf je daarom verplicht om deze gegevens − gedurende negen jaar volgend op het jaar waarin het goed in gebruik is genomen (= de herzieningstermijn), te bewaren.

En als je moeite hebt met opruimen; Marie Kondo is een fantastische hulp!

Geeft u yogalessen?

Mogelijk kunt u het 9% btw-tarief toepassen op uw yogalessen. 

Uit een recente uitspraak van een rechtbank blijkt dat voor het geven van reguliere yogalessen het 9% btw-tarief van toepassing is. Eerder was dit al duidelijk voor hatha yoga en iyengar yoga. Voor het geven van zwangerschapsyoga geldt wel het 21% btw-tarief.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag.

Eindejaarstip

Prestatie in 2019 tegen 6% i.p.v. 9% btw? Laat particulieren in 2018 vooruitbetalen of factureer vooruit in 2018 aan ondernemers en rechtspersonen. Bespaar hiermee 3% btw! Maar let op, de Belastingdienst zal kunstmatige constructies van vooruitfactureren bestrijden.
Je hebt nog een paar dagen…