Sterk wisselende inkomsten?

Als je inkomsten in 3 opeenvolgende jaren sterk wisselden kan dat een aardige belastingteruggave opleveren.

Let wel: je moet je verzoek om middeling indienen binnen 3 jaar nadat de aanslagen van de drie jaren die je wilt middelen onherroepelijk vaststaan. En er geldt een drempel van € 545,00.

Een verzoek om middeling is heel eenvoudig in te dienen. Er hoeven nl. geen berekeningen meer te worden meegestuurd. Je kunt volstaan met het opgeven van de drie jaren die je wilt middelen.

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/verzoek-middeling-ib3032z2fol.pdf

Studieplannen? Aftrek scholingsuitgaven ook in 2020 nog mogelijk

Bent u van plan om binnen afzienbare tijd een studie of opleiding te volgen? Dan kunt u de kosten van een studie of opleiding ook in 2020 nog in aftrek brengen voor de heffing van inkomstenbelasting. Nog, want er is al aangekondigd dat deze aftrekmogelijkheid waarschijnlijk per 1 januari 2021 vervalt. 

Het kan om die reden voor u aantrekkelijk zijn om de kosten voor een studie of opleiding in 2019 en/of 2020 te maken. Zodoende profiteert u dan nog van de huidige fiscale aftrekmogelijkheid voor de heffing van inkomstenbelasting. Vervalt de aftrekmogelijkheid dan kunt u mogelijk gebruik maken van de vervangende regeling: het zogenoemde STAP-budget.